สถานการณ์ COVID 19 ในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 3
ข้อมูลในส่วนนี้ ทการรวบรวมสถิติจากโรงเรียน ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

ผู้ที่ติดเชื้อ รักษาตัวที่บ้าน วันนี้ 0 คน

ผู้ที่ติดเชื้อ รักษาตัวใน รพ. 0 คน

รักษาหายแล้ว วันนี้ 0 คน

เสียชีวิต วันนี้ 0 คน

ครูที่ติดเชื้อ วันนี้ 0 คน

บุคลากรทางการศึกษาที่ติดเชื้อ วันนี้ 0 คน

นักเรียนที่ติดเชื้อ วันนี้ 0 คน

รวมผู้ติดเชื้อทุกลุ่มวันนี้ 0 คน