รายการที่ 1 - 1 จาก 11

สถานการณ์ COVID 19 ในจังหวัดเชียงราย

อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ :27 สิงหาคม 2564

ผู้ติดเชื้อสะสม:  2764 

ผู้ติดเชื้อในจังหวัด สะสม :  1594

View More  

ผู้ติดเชื้อรวม วันนี้:  27 

ผู้ติดเชื้อในจังหวัด วันนี้ :  21

View More  

เสียชีวิตสะสม:  25 

เสียชีวิตวันนี้ :  0

View More  

รับมารักษาจากต่างจังหวัด สะสม:  715 

ผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด สะสม :  1170

View More  

รับมารักษาจากต่างจังหวัด วันนี้  0 

ผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด วันนี้ :  6

View More  

หายป่วยแล้ว:  73 

กำลังรักษา :  577

View More